Er is een toenemende bereidheid bij gemeenten om met behulp van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of Jeugdwet bij te dragen aan de begeleiding van jou met de inzet van jouw hond.

De kosten voor de begeleiding bedragen €75 per uur. Reiskosten zijn €0,25 ct/km wanneer we naar een locatie komen.

De gemiddelde duur van een buddyhond traject kost twee jaar. Afhankelijk van de leeftijd van de hond en de inzet van jou, zien we elkaar wekelijks een uur. Na een jaar zal deze frequentie afnemen. Dan wordt er meer gevraagd van jou en jouw hond om samen zelfstandig te oefenen.

Het is geweldig te kunnen zeggen: ‘Mijn kind is nu een stuk zelfbewuster en gaat met genoeg (zelf)vertrouwen de toekomst tegemoet.

– Laurel